تبلیغات
علمی

علمی
بیایید برای دانستن و خودمان درس بخوانیم نه برای نمره و دیگران
نویسندگان
نظر سنجی
از کدام درس خوشتان می آید ؟در ادامه............................

امتحان علوم سوم راهنمایی

الف) کلمه ی مناسب را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید . 5/1 نمره

1- ایزوتوپ های یک عنصر خواص................... . یکسانی ندارند. ( شیمیایی – فیزیکی )

2- به نیروی جاذبه ای که اتم های یک مولکول را محکم درکنارهم نگه می دارد..................... .می گویند. ( یونی - کووالانسی )

3- با مطالعه ی فسیل ها مشخص شده که هر چه به زمان حال نزدیکتر می شود ساختمان بدن جانداران .................... می شود.

(ساده تر-پیچیده تر)

4- درمحل برخورد دو ورقه ی اقیانوسی.............................. ایجادمی شود. (رشته کوه میان اقیانوسی – جزایرقوسی)

5- اخترشناسان دمای سطحی هر ستاره را از روی......................... .تعیین می کنند. ( رنگ ستاره- تجزیه ی نور ستاره )

6- چرخ و محوری که مقدار نیرو را افزایش می دهد مزیت مکانیکی آن................... از یک می باشد. ( کمتر- بیشتر )

ب) پاسخ درست را با علامت × مشخص کنید. 2 نمره

7- کدام یک از موارد زیر از خواص اسیدها نمی باشد؟

الف- جریان برق را ازخود عبور می دهند À ب-مزه ی ترش دارند À ج- با بازها واکنش می دهندÀ د-غیرالکترولیت می باشند À

8- کمربند سیارکی درفاصله ی کدام سیارات منظومه ی شمسی می باشد؟

الف- زهره وزمین À ب- زمین ومریخ À ج- مریخ ومشتری À د- زحل ومشتری À

9- با استفاده از قرقره ی متحرک برای بلند کردن وزنه ی 800 نیوتنی به نیروی محرک...........نیاز داریم ( از اصطکاک صرف نظر کنید )

الف- 800 نیوتنی À ب-1600نیوتنیÀ ج-400نیوتنی À د-200نیوتنی À

10- مقدار فشار آب دریک ظرف به کدام یک ازعوامل زیر بستگی دارد؟

الف- شکل ظرف À ب-ارتفاع مایع À ج-مساحت قاعدهÀ د-جرم آب À

ج) پاسخ دهید

11- درمطا لعه ی تاریخچه ی زمین سنگ های رسوبی بهتر از بقیه ی سنگ ها هستند دلیل چیست؟ 5/0 نمره

12- کدام سیارات منظومه ی شمسی قمرندارند؟ 5/0 نمره

13- چرا بعضی از ستاره ها را پر نورتر از بقیه می بینیم ؟ دو دلیل بنویسید 5 /0 نمره

14- درمحل ورقه های دورشونده مرتبا"سنگ کره ی جدیدتشکیل می شود.دراین صورت آیا وسعت زمین هم اکنون درحال افزایش است؟75/0 نمره

5 - هریک از عبارت های زیر مربوط به کدام ذره ( الکترون ، نوترون ، پروتون ) می باشد؟ 75 /0نمره

الف- جرم نسبی این ذره برابرجرم نسبی پروتون است.(...............) ب- بارالکتریکی نسبی آن1+ می باشد. (...................)

ج- جای این ذره دراطراف هسته می باشد. (................)

16- هرجمله مربوط به نظرکدام دانشمنداست ( لامارک، داروین، ویسمن، دووریس ) 75/0نمره

الف- به دلیل وجود تفاوت بین افراد یک نوع جاندار سازگاری آن ها بامحیط یکسان نیست (...................)

ب- صفاتی را که جانداران درطول زندگی خود کسب می کنند به نسل بعد انتقال می دهند.(..................)

ج- جهش عامل ایجاد تغییر در جانداران است.(.....................)

17- مدل اتمی بوررا برای لیتیم باعدداتمی3وعددجرمی7رسم کنید. 1 نمره

18- چراازهمه ی گیاهان وجانوران گذشته ی زمین فسیل تشکیل نشده است؟.1 نمره

19- روی میز آزمایشگاه دوظرف مشابه یکی محتوی اسید ودیگری محتوی باز وجود دارد که برچسب آن ها کنده شده است.

شما به وسیله ی کاغذ لیتموس چگونه آن ها را شناسایی می کنید؟ 1 نمره

20- در اهرم مقابل محل بازوی محرک و مقاوم را مشخص کرده و غیر از انتقال نیرو

دو روش کمک دیگر برای آن بنویسید. 1 نمره


نیرومحرک تکیه گاه نیرو مقاوم

21- ماشینی2000ژول انرژی دریافت می کند و 1500 ژول کار مفید انجام می دهد.

الف-بازده این ماشین راحساب کنید. ب-چند ژول انرژی تلف شده است؟ 25/1 نمره

22- یک بالابر جسمی را با نیروی 5000 نیوتن درمدت 5 ثانیه 9 متر بالامی برد .توان این ماشین چند کیلووات است ؟ 25/1 نمره

23- وزن آب داخل یک مخزن 2000نیوتن و مساحت کف آن1000سانتیمترمربع است. فشاروارد شده برکف مخزن را برحسب پاسکال محاسبه کنید. 25/1 نمره

 
برچسب ها: سوالات امتحانی،
[ چهارشنبه یکم خردادماه سال 1392 ] [ ساعت 21 و 05 دقیقه و 58 ثانیه ] [ محمد عابدلو ]
درباره وبلاگ

با سلام
به وبلاگ علمی خوش آمدید
اظلاعات شخصی:
محمد عابدلو
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :